ăn uống

Cháo biển đậu giải nhiệt cơ thể

Theo ẩm thực cổ truyền phương Đông, chủ khí của mùa hè là Nhiệt và Thử với tính chất chủ yếu là ôn nhiệt. Cháo đậu xanh. Theo ẩm thực cổ truyền phương Đông, chủ khí của mùa hè là Nhiệt và Thử với tính chất chủ yếu là ôn nhiệt. Bởi vậy, trong ăn