mất trí nhớ

Run tay chân, “bạn thân” của bệnh mất trí nhớ Parkinson

Run tay chân, “bạn thân” của bệnh mất trí nhớ Một trong những căn bệnh kép của người già là Parkinson và mất trí nhớ Parkinson, khiến những người mắc bệnh này sa sút trí tuệ và tử vong sớm. Sau 9 năm mắc Parkinson, bệnh nhân có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ Các yếu tố nguy cơ của bệnh mất trí nhớ