suy tim

Trầm cảm là “bạn thân” của căn bệnh tim mạch

Trầm cảm là “bạn thân” của tim mạch Trầm cảm và bệnh tim mạch có mối quan hệ hai chiều. Những bệnh nhân tim mạch sẽ dễ bị trầm cảm hơn những người bình thường và ngược lại trầm cảm là yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim mạch. Trầm cảm là mối đe dọa lớn với người bị bệnh tim mạch